ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ

mailto:nikanest@otenet.gr?subject=email%20subject


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΕΒΕ


    Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ).

     Η ΣΕΒΕ είναι ένα επιστημονικό σώμα οικογενειακών και συστημικών θεραπευτών που προέρχονται από το χώρο της ψυχικής υγείας και των ανθρωπιστικών επιστημών με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

     Ιδρύθηκε το 2000 από ειδικούς ψυχικής υγείας με σκοπό την εκπροσώπηση και τη μετεξέλιξη της συστημικής προσέγγισης.

     Η ΣΕΒΕ είναι αναγνωρισμένη επιστημονική εταιρεία, ιδρυτικό   μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Συστημικής  Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας (ΕΘΟΣ) και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA).


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

    Πολλές ευχαριστίες στο Zentrum Paul Klee - Bern για την  ευγενική παραχώρηση της άδειας χρήσης των εικόνων του έργου του ζωγράφου Paul Klee, για τον εμπλουτισμό της αισθητικής του ιστοτόπου μας.